Clubul „Excelsior” (Bălți)

Clubul „Excelsior”

  Clubul Reconstrucției Istorice și Bătăliei Medievale „Excelsior” este o organizație non-profit creată pentru educația spirituală și fizică a tinerilor și studiul practic al istoriei bazat pe reconstrucția obiectelor cotidiene și studiul artei militare din Evul Mediu.
          Clubul își stabilește următoarele obiective:
– asistență în educația patriotică a tineretului;
– dezvoltarea potențialului spiritual, fizic și social al adolescenților și tinerilor;
– studierea istoriei și culturii naționale, ridicarea nivelului cultural și intelectual al tineretului;
– studierea și păstrarea tezaurului istoric al Moldovei, a izvoarelor istoric despre popor și vecinii acestuia;
– crearea unui mediu cultural și intelectual bazat pe tradițiile istorice ale țărilor și popoarelor din Europa și Asia din secolele IX-XV, reconstrucția și utilizarea în cursul activităților a obiectelor și elementelor culturii materiale și spirituale;
– restaurarea meșteșugurilor antice;
– Studiul artei de scrimă europeană și asiatică;
– Studiul și reconstrucția costumului, armelor și a altor obiecte de cultură materială;
– Excursii în echipă la turnee și festivaluri, viața într-o tabără militară de câmp;
– Spectacole demonstrative.

Sarcinile clubului:

– organizarea timpului liber și sănătos, dezvoltarea creativității intelectuale și tehnice în rândul adolescenților și tinerilor;
– participarea la festivaluri și alte evenimente dedicate dezvoltării reconstrucției istorice, precum și la alte evenimente din domeniul artei și culturii;
– organizarea și efectuarea de manevre istorice în zonă;
– restaurarea și reconstrucția costumului, vieții, culturii, precum și a obiectelor vieții cotidiene ale oamenilor din țările și popoarele din Europa și Asia din Evul Mediu;
– desfășurarea de manifestări culturale (expoziții, excurii, seri creative, lecturi, spectacole teatrale, spectacole demonstrative etc.) al căror scop este renașterea interesului pentru istoria și istoria națională în general;
– studiul metodelor de mânuire a armelor medievale în practică (scrimă istorică, tir cu arcul, aruncarea sulițelor etc.) în scopul experimentării istorice, promovării unui mod de viaţă sănătos şi educaţiei militaro-patriotice.
 
Numar de telefon de contact:
Semeon – 068965783

Semeon Bulbuc

Căpitanul clubului